لطفا صبر کنید ...
img-bg
  • info[at]IraniView.ir

سرویس ها

آیدی سرویس حداقل حداکثر قیمت هر 1000 عدد توضیحات
🇮🇷 سرویس های ایرانی 🇮🇷
7 لایک ایرانی سرور 1️⃣ | 9,000 ت 🔥🇮🇷 20 1,500 9,000 تومان
8 لایک ایرانی سرور 2️⃣ | 12,000 ت 🔥🇮🇷⚡️⚡️ 20 2,500 12,000 تومان
9 لایک ایرانی سرور 3️⃣ | 13,000 ت 🔥🇮🇷⚡️⚡️⚡️ 50 3,000 13,000 تومان
10 لایک ایرانی سرور 4️⃣ | 15,000 ت 🔥🇮🇷 ⚡️⚡️⚡️⚡️ 50 5,000 15,000 تومان
11 ❇️ لایک ایرانی | همه نوع پست | 15,000 ت 🔥🇮🇷 ❇️ 20 2,000 15,000 تومان
13 فالوور ایرانی سرور 1️⃣  | 20,000 ت 💎🇮🇷 100 5,000 20,000 تومان
19 فالوور ایرانی سرور 2️⃣ | 25,000 ت 💎🇮🇷 100 3,000 25,000 تومان
20 فالوور ایرانی سرور 3️⃣ | پر سرعت | 30,000 ت 🇮🇷⚡️⚡️ 100 5,000 30,000 تومان
26 فالوور ایرانی سرور 4️⃣ | پر سرعت | 30,000 ت 🇮🇷⚡️⚡️ 100 3,000 30,000 تومان
29 ویو (بازدید) اینستاگرام | ایران | 2000 ت 🇮🇷 1,000 70,000 2,000 تومان
🎧 کلاب هاوس 🎧
31 🎧 فالوور کلاب هاوس | کیفیت خوب | 25,000 ت 🔥 100 5,000 25,000 تومان
💬 کامنت اینستاگرام 💬
23 کامنت دلخواه ایرانی 1️⃣ | 35 تک تومان 🔥💎👑 10 1,000 35,000 تومان
24 کامنت دلخواه ایرانی 2️⃣ | 130 تک تومان 🔥💎👑 5 1,500 130,000 تومان
👁️‍🗨️ ویو اینستاگرام 👁️‍🗨️
1 ویو (بازدید) اینستاگرام | معمولی | 500 ت 🔥⭐ 1,000 50,000 500 تومان
3 ویو (بازدید) اینستاگرام سِروِر 1 | سریع | 1000 ت 👑⚡️ 1,000 100,000 1,000 تومان
5 ویو (بازدید) اینستاگرام سِروِر 2 | فوق سریع 🚀 | 1500 ت 👑⚡️⚡️ 500 120,000 1,500 تومان
15 ویو (بازدید) اینستاگرام سِروِر 3 | ریچ + ایمپرشن | 2000 ت 💎⚡️⚡⚡ 500 40,000 2,000 تومان
17 ویو اینستاگرام سِروِر 4 | بازدید پروفایل + ریچ و ایمپرشن | 2500 ت 💎⚡️⚡⚡⚡ 500 500,000 2,500 تومان
📺 IGTV 📺
12 لایک ایرانی IGTV | معمولی | 13,000 ت 👑🔥 100 2,000 13,000 تومان
16 ویو ( بازدید ) IGTV | فوق سریع 🚀 | 1500 ت ⚡️⚡️⚡️ 500 120,000 1,500 تومان
18 لایک ایرانی IGTV | سریع | 16,000 ت 👑🔥 100 5,000 16,000 تومان
❤️ Reel ❤️
21 لایک ایرانی Reel سرور 1️⃣ | معمولی | 12,000 ت 💎🇮🇷 20 2,500 12,000 تومان
22 لایک ایرانی Reel سرور 2️⃣ | سریع | 15,000 ت 💎🇮🇷 20 3,000 15,000 تومان
👁️‍🗨️ استوری اینستاگرام 👁️‍🗨️
14 ویو (بازدید) استوری اینستاگرام | 2,500 ت 🔥⚡⚡️⚡ 50 5,000 2,500 تومان
💢 اکسپلور اینستاگرام 💢
4 سیو ( ذخیره ) پست | 2,000 ت ⚡️💎 50 25,000 2,000 تومان
6 ریچ + ایمپرشن اینستاگرام | 1500 ت ⭐⭐⭐ 100 21,000 1,500 تومان
🌀 خدمات تلگرام 🌀
27 بازدید تک پست | 800 ت 💎⚡⚡⚡ 50 100,000 800 تومان
30 بازدید 5 پست آخر | 3000 ت 💎⚡⚡⚡ 100 100,000 3,000 تومان
32 ممبر ( عضو ) کانال تلگرام | ایرانی | 18000 ت 💎 🚀 500 10,000 18,000 تومان
🎵 تیک تاک 🎵
28 🎵 بازدید ویدیو تیک تاک | پر سرعت | 1000 ت 🔥 100 500,000 1,000 تومان