لطفا صبر کنید ...
img-bg
  • info[at]IraniView.ir

سرویس ها

آیدی سرویس حداقل حداکثر قیمت هر 1000 عدد توضیحات
🎁 پکیج های ارزان 🎁
2 پکیج لایک | کیفیت عالی | هر کا 10 هزار ت 💎🔥 10,000 100,000 10,000 تومان
3 پکیج فالوور | کیفیت خوب | هر کا 13 هزار ت 💎🔥 10,000 100,000 13,000 تومان
⭕️ فالوور اینستاگرام ⭕️
10 فالوور ایرانی 1️⃣ | میکس | 13,000 ت 💎🇮🇷 100 55,000 13,000 تومان
11 فالوور ایرانی 2️⃣ | کیفیت خوب | 15,000 ت 💎🇮🇷 100 15,000 15,000 تومان
❤️ لایک ( IGTV | Reel | Post ) اینستاگرام ❤️
7 لایک ایرانی 1️⃣ | میکس | 7,000 ت 🔥🇮🇷⚡️ 100 55,000 7,000 تومان
8 لایک ایرانی 2️⃣ | کیفیت خوب | 9,000 ت 🔥🇮🇷⚡️⚡️ 100 15,000 9,000 تومان
9 لایک ایرانی 3️⃣ | واقعی | 11,000 ت 🔥🇮🇷👑 100 2,500 11,000 تومان
102 لایک ایرانی برای 5️⃣ پست آخر اینستاگرام | 8,000 ت 💖💎 50 100,000 40,000 تومان
103 لایک ایرانی برای 🔟 پست آخر اینستاگرام | 8,000 ت 💖💎 50 100,000 80,000 تومان
104 لایک ایرانی برای 1️⃣5️⃣ پست آخر اینستاگرام | 8,000 ت 💖💎 50 100,000 120,000 تومان
105 لایک ایرانی برای 2️⃣0️⃣ پست آخر اینستاگرام | 8,000 ت 💖💎 50 100,000 160,000 تومان
106 لایک ایرانی برای 2️⃣5️⃣ پست آخر اینستاگرام | 8,000 ت 💖💎 50 100,000 200,000 تومان
👁️‍🗨️ ویو ( IGTV | Reel | Post ) اینستاگرام 👁️‍🗨️
21 🔥 ویو (بازدید) اینستاگرام | سِروِر پشتیبان | 1500 ت 💎⚡ 200 1,400,000 1,500 تومان
22 ویو (بازدید) اینستاگرام سِروِر 4️⃣ | بازدید پروفایل + ریچ و ایمپرشن | 2500 ت 💎⚡️⚡⚡⚡ 100 1,400,000 2,500 تومان
💬 کامنت اینستاگرام 💬
17 کامنت دلخواه ایرانی | 20 تک تومان 🔥💎👑 10 2,500 20,000 تومان
18 کامنت دلخواه 100% ایرانی | 90 تک تومان 🔥💎👑 10 1,200 90,000 تومان
108 کامنت رندوم ایرانی | تعریف | 40 تک تومان 🔥💎👑 10 5,000 40,000 تومان
109 کامنت رندوم ایرانی | ناراحتی | 40 تک تومان 🔥💎👑 10 5,000 40,000 تومان
110 کامنت رندوم ایرانی | خنده دار | 40 تک تومان 🔥💎👑 10 5,000 40,000 تومان
📺 IGTV 📺
13 لایک ایرانی IGTV | کیفیت خوب | 9,000 ت 🔥🇮🇷⚡️ 100 15,000 9,000 تومان
❤️ Reel ❤️
15 لایک ایرانی Reel سرور 1️⃣ | معمولی | 9,000 ت 💎🇮🇷 50 25,000 9,000 تومان
16 لایک ایرانی Reel سرور 2️⃣ | با کیفیت | 11,000 ت 💎🇮🇷 50 15,000 11,000 تومان
👁️‍🗨️ استوری اینستاگرام 👁️‍🗨️
5 ویو (بازدید) استوری اینستاگرام | 3,000 ت 🔥⚡⚡️⚡ 100 15,000 3,000 تومان
💢 اکسپلور اینستاگرام 💢
4 سیو ( ذخیره ) پست | 750 ت ⚡️💎 50 12,000 750 تومان
6 ریچ + ایمپرشن اینستاگرام | 1500 ت ⭐⭐⭐ 100 15,000 1,500 تومان
26 ارسال (Share) پست اینستاگرام | 8,000 ت 🧑‍🚀 100 100,000 8,000 تومان
30 بازدید پروفایل ( نمایه ) | 5000 ت 💎⚡️⚡⚡⚡ 100 15,000 5,000 تومان
🌀 خدمات تلگرام 🌀
23 بازدید تک پست | 700 ت 💎⚡⚡⚡ 100 100,000 700 تومان
24 بازدید 5 پست آخر | 3000 ت 💎⚡⚡⚡ 100 100,000 3,000 تومان
25 بازدید 10 پست آخر | 5000 ت 💎⚡⚡⚡ 100 100,000 5,000 تومان
29 بازدید 20 پست آخر | 9000 ت 💎⚡⚡⚡ 100 100,000 9,000 تومان
86 ممبر کانال تلگرام 3️⃣ | اجباری مخفی ریزش کم | 30,000 ت 🔥 💎 🚀 500 80,000 30,000 تومان
87 ممبر کانال تلگرام 4️⃣ | کانال بزرگ | 42,000 ت 💎 🚀 200 50,000 42,000 تومان
89 ری اکشن پست تلگرام | میکس مثبت 👍❤️🔥🎉😁 | 8,500 ت 50 10,000 8,500 تومان
90 ری اکشن پست تلگرام | میکس منفی 😱💩🤮😢👎 | 8,500 ت 50 10,000 8,500 تومان
91 ری اکشن پست تلگرام | 👍 | 3,000 ت 50 10,000 3,000 تومان
92 ری اکشن پست تلگرام | 👎 | 3,000 ت 50 10,000 3,000 تومان
93 ری اکشن پست تلگرام | ❤️ | 3,000 ت 50 10,000 3,000 تومان
94 ری اکشن پست تلگرام | 🔥 | 3,000 ت 50 10,000 3,000 تومان
95 ری اکشن پست تلگرام | 🎉 | 3,000 ت 50 10,000 3,000 تومان
96 ری اکشن پست تلگرام | 🤩 | 3,000 ت 50 10,000 3,000 تومان
97 ری اکشن پست تلگرام | 😱 | 3,000 ت 50 10,000 3,000 تومان
98 ری اکشن پست تلگرام | 😁 | 3,000 ت 50 10,000 3,000 تومان
99 ری اکشن پست تلگرام | 😢 | 3,000 ت 50 10,000 3,000 تومان
100 ری اکشن پست تلگرام | 💩 | 3,000 ت 50 10,000 3,000 تومان
101 ری اکشن پست تلگرام | 🤮 | 3,000 ت 50 10,000 3,000 تومان
🎵 تیک تاک 🎵
28 🎵 بازدید ویدیو تیک تاک | پر سرعت | 1000 ت 🔥 100 1,400,000 1,000 تومان
🎬 یوتیوب 🎬
70 بازدید ویدیو یوتیوب + لایک | بدون ریزش | 35,000 ت 💎🚀 100 100,000 35,000 تومان
71 لایک یوتیوب | 40,000 ت 👑🔥 100 100,000 40,000 تومان
72 کامنت دلخواه یوتیوب | 200,000 تومان 🔥👑💎 10 1,000 200,000 تومان
📞 شماره مجازی دائمی 📞
سرویسی موجود نیست !